Gjeldsordning

Gjeldsordning

Har du alvorlige økonomiske problemer, kan en gjeldsordning hjelpe deg med å få tilbake kontrollen. Gjeldsordningsloven ble opprettet for å hjelpe privatpersoner med betydelige og varige gjeldsproblemer.

 

Vi tilbyr hjelp til gjeldsordning slik at du får kontroll over økonomien igjen.

Gjeldsordning

Hva er gjeldsordning?

En gjeldsordning er en avtale med dine kreditorer om å betale ned mest mulig av gjelden i en viss periode, i de fleste tilfeller 5 år mot at restgjelden blir slettet.

I denne perioden må du leve etter de livsoppholdssatser som gjelder for deg, noe som innebærer en minimalistisk livsstil.

Ordningen omfatter alle typer gjeld, og en kan som hovedregel bare benytte seg av ordningen en gang i livet.

Gjeldsordning

Hovedvilkårene for å få gjeldsordning:

• Man må være varig ute av stand til å betale gjelden

• Man må selv ha forsøkt å komme til en frivillig ordning med sine kreditorer, dersom det ikke fører til en løsning kan du søke namsmannen om gjeldsforhandlinger.

• Det må ikke virke støtende på andre skyldnere eller samfunnet forøvrig.

Hvordan kan Kr Rådgivning bistå deg i en slik prosess?

• lager en oversikt over din gjeld
• utenrettslige gjeldsforhandlinger
• bistand til søknad om gjeldsordning til namsmann

Vi finner en løsning
Ta kontakt

Ta kontakt

Arnt Forseths veg 40
7072 heimdal
+47 911 89 829
post@krradgivning.no