Inkasso

Inkasso

Har du inkassogjeld som synes uhåndterlig?

Ta kontakt i dag så finner vi en løsning!

Inkasso

Hva gjør du når du mottar et inkassokrav?

Dersom du ikke klarer å betale for de økonomiske forpliktelsene dine, kan du motta krav om inkasso. Dette er en oppfordring om at du må betale de pengene du skylder.
 
Å motta inkassokrav kan i mange tilfeller oppleves som belastende og selvfølelsen styrkes ikke, noe som preger mange aspekter ved menneskers liv.
 
Når man har mottatt inkassokrav må man sette seg inn i hva saken gjelder,  slik som hvem er kreditor og hva gjelder kravet. Å la være å åpne slike brev fører gjerne til at problemene bare baller på seg.
 
Brevet er ofte sendt fra et inkassobyrå på vegne av kreditor og da er det byrået du skal forholde deg til dersom du har spørsmål. Det kan være du er uenig i kravet, ønsker betalingsutsettelse eller trenger en nedbetalingsordning.
 
Dersom du synes tilværelsen med mange inkassokrav synes uhåndterlig, hjelper vi i Kr Rådgivning deg med å finne løsninger sammen med deg og på dine vegne tar de ubehagelige samtalene mot dine kreditorer.

Inkasso

Hva skjer i en inkassoprosess?

Inkassoprosessen deles opp i to faser, utenrettslig og rettslig inkasso.

Den utenrettslige delen er første fase i en inkassoprosess.

Her har du fått tilsendt originalfaktura, etterfulgt av et inkassovarsel gjerne med et purregebyr.

Dersom inkassovarselet ikke betales innen fristen som er 14-dager, kan saken overføres til inkasso.

Du mottar da en betalingsoppfordring påført et inkassosalær.

Den rettslige delen er neste steg i en inkassoprosess.

Dersom det ikke har lyktes inkassobyrået å få til en frivillig løsning, kan inkassobyrået velge å
sende en forliksklage til forliksrådet, eller begjæring om utlegg til namsmann.

Ta kontakt

Arnt Forseths veg 40
7072 heimdal
+47 911 89 829
post@krradgivning.no