Spørsmål og svar

Les mer om ofte stilte spørsmål

 

Her finner du noen spørsmål og svar som vi ofte får henvendelser om innenfor økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.

Finner du ikke svaret på det du lurer på,ta kontakt med oss.

Ta kontakt

Spørsmål og svar

Hva koster det å bruke KR Rådgivning?
 • Kostnaden for bruk av våre tjenester avhenger av sakens kompleksitet, det vil si størrelsen på gjelden, hvor mange kreditorer osv.
 • Et prisestimat for oppdraget vil alltid bli gitt på forhånd, slik at det ikke kommer noen ubehagelige overraskelser!
Inkasso og gjeldsrenter
 • Har du betalt inkassokrav det siste året? Husk å føre betalte gjeldsrenter i skattemeldingen!
Hvem bør bruke budsjett?

De aller fleste vil være tjent med å lage et budsjett, enten man har god eller dårlig råd. Det handler uansett om å bruke pengene på en mest mulig fornuftig måte! Har man en partner er det også lurt å inkludere denne.

Fremgangsmåten er å ofte å kartlegge inntekter og utgifter, samt å foreta en analyse av forventninger fremover basert på livssituasjon.

Det er en regel som gjelder når man har laget ferdig et budsjett, og det er å følge det slavisk!

Hvordan kan vi vite hvem vi snakker med?

Dersom du tar kontakt på vegne av andre, trenger Kr Rådgivning AS fullmakt for å behandle henvendelsen. Vi i Kr Rådgivning AS er underlagt taushetsplikt og må derfor få dette oversendt skriftlig fra fullmaktsgiver.

En fullmakt må inneholde følgende:

 • Fullmaktsgivers fulle navn, fødselsdato og underskrift
 • Hvem som skal få opplysningene
 • Fullmaktens varighet
Hva er gjeldsrådgivning?

Gjeldsrådgivning innebærer at du får hjelp av en rådgiver til å kartlegge din økonomiske situasjon, du blir opplyst om hvilke lover som gjelder og hvilke rettigheter du har i de ulike prosessene.

Gjeldsrådgiveren vil dersom det er ønskelig, bistå deg i forhandlinger med dine kreditorer og veilede deg i søknad om gjeldsordning.

 

Hvorfor er det viktig å få oversikt over gjeld?

Dersom du befinner deg i en håpløs økonomisk situasjon, er det viktig å få en oversikt over all gjeld du har for å kartlegge mulighetene for en løsning på problemet.
Du finner en oversikt over usikret gjeld som eksempelvis smålån/kredittkort på
Gjeldsregisteret.no eller norskgjeld.no

I tillegg må du finne ut hvor mye gjeld du har hos de ulike kreditorer, herunder inkassoselskapene ved å kontakte dem direkte.

Hvordan fungerer gjeldsordning?
Du trenger ikke å leve resten av livet som gjeldsslave. Dersom du er varig ute av stand til å betjene din gjeld kan du få kontroll over økonomien igjennom gjennom en såkalt gjeldsordning. En gjeldsordning har som regel en varighet på 5 år.

• Ta kontakt med kreditor på egenhånd/frivillig gjeldsordning
Før du søker om gjeldsordning, må du ha forsøkt å komme til en avtale med dine kreditorer på egenhånd om en nedbetalingsavtale. Dersom kreditorene avviste et slik forslag til avtale kan du søke om gjeldsordning

• Søk gjeldsordning hos namsmannen/tvungen gjeldsordning
Dersom det ikke var mulig å komme frem til en frivillig gjeldsordning, kan du søke om tvungen gjeldsordning hos namsmannen. Du kan få gjeldsordning uavhengig av hva gjeldsproblemene skyldes og hovedregelen er at du kan få dette èn gang. En slik gjeldsordning må oppfylle kravene i gjeldsordningsloven.

Hva skjer under en gjeldsordningsperiode?
 • Du har selv ansvaret for å opplyse kreditorene om det skulle skje endringer i økonomien din.
 • Du er selv ansvarlig for å betale dividende(utbetaling til kreditorer) til hver av kreditorene dersom dividende er avtalt.
 • Kreditorene kan kreve ordningen opphevet dersom den ikke blir overholdt.
 • Du vil ha en betalingsanmerkning så lenge en rettslig/tvungen gjeldsordning varer.
Hva skjer etter en gjeldsordningsperiode?
 • Dersom du har gjennomført gjeldsordningen i henhold til inngått avtale, skal kravene i ordningen slettes.
 • Hvis du mottar arv,gevinst eller liknende av beydelig omfang innen to år etter at gjeldsordningsperioden er avsluttet,kan kreditorene kreve at dette blir fordelt på de.
Jeg har fått en betalingsanmerkning, hva innebærer det?
Å pådra seg en betalingsanmerkning gjør at det ofte kan bli vanskelig å få innvilget søknad om kreditt, du kan bli kredittvurdert dersom du eksempelvis ønsker å
 
 • søke om lån
 • Tegne et telefonabonnement eller et strømabonnement
 • Handle på kreditt
 • Opprette en forsikringsavtale
I tillegg er det slik at dersom du ønsker å inngå et leieforhold av bolig, eller ved en ansettelsesprosess av nye medarbeidere, blitt vanlig at du blir kredittvurdert med de konsekvenser at du eventuelt ikke får leie boligen eller går glipp av drømmejobben.
 
Forøvrig får du informasjon fra kredittopplysningsbyråene før de rapporterer betalingsanmerkningen, og den blir slettet omgående etter kravet er betalt i sin helhet.
Hva er inkasso?
Inkasso er oppfølging av ubetalte reginger når betalingsfristen er utløpt.
Dette kan kreditor gjøre selv eller eventuelt benytte et inkassobyrå.
Inkasso er en prosess som gjerne er forbundet med høye kostnader i from av salærer og forsinkelsesrenter som løper så lenge inkassosaken pågår.
 
Hva er en kausjonist?
En kausjonist er en som stiller sikkerhet for en annens gjeld.
Dersom denne ikke klarer å betale gjelden, vil kausjonisten være ansvarlig overfor långiver.
Banker stiller ofte krav om kausjon for å gi lån til unge og personer med usikker økonomi, ettersom kausjon reduserer bankens risiko for at lånet ikke blir betalt.
 

Ta kontakt

Arnt Forseths veg 40
7072 heimdal
+47 911 89 829
post@krradgivning.no