Tvangssalg

Fått begjæring om tvangssalg?

Fortvil ikke, alt håp er ikke ute!
Kr Rådgivning bistår deg i forhandlinger med dine kreditorer via forslag til løsninger og betalingsplaner som gjør at tvangssalget kan stoppes.

Tvangssalg

Hva er tvangssalg?

Et tvangssalg skjer når det har oppstått et mislighold med betalingsforpliktelser på et panteobjekt som hus, bil, hytte og øvrige formuesgoder. Det sendes da en begjæring om tvangssalg til namsmyndighetene.

Tvangssalg

Hvordan foregår et tvangssalg av eiendom?

Et tvangssalg er et salg av eiendom hvor tingretten ved bruke av medhjelpere som gjerne er meglere eller advokat står ansvarlig for salget.

Hvordan stoppe tvangssalg?

Et tvangssalg kan eksempelvis stoppes ved at det forhandles med kreditorene om betalingsforslag som er mere fordelaktig for alle parter da det å gjennomføre et tvangssalg stort sett alltid fører til en mindre tjenlig løsning.

Refinansiering er ofte det beste. Har man mye smålån eller kredittkort er det ofte fordelaktig å få slått disse sammen til et felles lån, har man i tillegg sikkerhet i et formuesgode får man ofte fordelaktige betingelser.
Ønsker du råd og veiledning vedrørende tvanggsalg?

Ta kontakt

Arnt Forseths veg 40
7072 heimdal
+47 911 89 829
post@krradgivning.no